Jan Drnek

Spisovatel a Publicista

Plzeňský rodák (*1960) a skvrňanský patriot.

Vyrostl ve skautingu, trampingu a v odboji proti pitomcům.

Vyučil se v plzeňské Škodovce, absolvoval univerzitu dílny i ulice, dodnes trampuje. Je ženatý, má 3 děti a vnuka.

Jakmile se mu podařilo uniknout z dílny, působil mimo jiné jako vychovatel mládeže, jako tiskový mluvčí generálního ředitele Škoda Plzeň, jako redaktor, česač jablek v jižním Tyrolsku, úředník magistrátu, čerpač Vodních zdrojů, zakladatel a ředitel sociální organizace, streetworker či vrátný.


2022 – Chudenice I. díl

Sepsáno na objednávku obce Chudenice, archivy a materiály Oto Brachtel.
V roce 2022 financovala a vydala obec Chudenice – spol. Netoliko.
440 stran formátu A4, v barvě, křídový papír. 1. vydání 400 ks. Tisk – Finidr s r. o. Č. Těšín
Knihu lze koupit na obecním úřadu městys Chudenice.

Kniha mapuje kompletní historii obce a celého katastru od pravěku po současnost. Kromě spolkových, společenských, politických a vojenských dějů je zaznamenána struktura cihelen, lomů, a dalších potravinových či průmyslových provozů, statků, zámků a sakrálních staveb, dále vývoj komunikací a silniční sítě, železnice, elektrifikace, plynofikace aj. Je mapován vznik panství Chudenice a rozrod i působení hrabat Czernínů, zakladatelského rodu.
I. díl je zakončen rokem 1948.