Jan Drnek

Spisovatel a Publicista

Plzeňský rodák (*1960) a skvrňanský patriot.

Vyrostl ve skautingu, trampingu a v odboji proti pitomcům.

Vyučil se v plzeňské Škodovce, absolvoval univerzitu dílny i ulice, dodnes trampuje. Je ženatý, má 3 děti a vnuka.

Jakmile se mu podařilo uniknout z dílny, působil mimo jiné jako vychovatel mládeže, jako tiskový mluvčí generálního ředitele Škoda Plzeň, jako redaktor, česač jablek v jižním Tyrolsku, úředník magistrátu, čerpač Vodních zdrojů, zakladatel a ředitel sociální organizace, streetworker či vrátný.


2011 – Země zaslíbená

Sborník vydaný nakl. Naše vojsko v roce 2011.
Jedná se také o vojensko-historické mystifikace, ale o sbírku kratších příběhů z průběhu českých národních dějin. Dočteme se zde o vraždě Boleslava Václavem I., o porážce vojsk panské jednoty u Lipan, o královské dynastii z Kunštátu, o vítězství stavů na Bílé hoře, o vítězství Turků u Vídně a jejich porážce u Řezna, o vraždě Františka Josefa I. roku 1853 a vládě císaře Maxmiliána, o důsledcích nevyhlášení války Srbsku v roce 1914 a o skleníkové strategii po roce 1990. Nikdy se mi nepodařilo zapřít mé vychovatelské geny a uvědomuji si, že nutím čtenáře – klienta k samostatnému přemýšlení o věcech, které jsou jen zdánlivě samozřejmé.
Kniha byla vydána ve formátu A5 v rozsahu 450 stran také s doplňky a mapami. Je k dostání u knihkupců či u nakladatele, já ji v digitální podobě nenabízím.