Jan Drnek

Spisovatel a Publicista

Plzeňský rodák (*1960) a skvrňanský patriot.

Vyrostl ve skautingu, trampingu a v odboji proti pitomcům.

Vyučil se v plzeňské Škodovce, absolvoval univerzitu dílny i ulice, dodnes trampuje. Je ženatý, má 3 děti a vnuka.

Jakmile se mu podařilo uniknout z dílny, působil mimo jiné jako vychovatel mládeže, jako tiskový mluvčí generálního ředitele Škoda Plzeň, jako redaktor, česač jablek v jižním Tyrolsku, úředník magistrátu, čerpač Vodních zdrojů, zakladatel a ředitel sociální organizace, streetworker či vrátný.


Život a dílo

Jan Drnek provádí zájemce po vlastním životě ve spojitosti s tím, jak se dostával k literatuře a psaní. Čtenář se dozví motivy a kontexty, které vedly v určité době k sepsání toho či onoho díla. Ke stažení ve formátu PDF.

2009 – Sborník nasertivní školy – Příběh a svědectví o 12leté práci Centra sociálních asistentů a OS STREET (1998 – 2009), o zavádění terénní sociální práce streetwork v Plzni a o teorii i praxi metody výchovné práce s konfliktem. Souhrn je doložen statistikami, metodikami na základě skutečných vykazovaných výsledků, účetnictví apod. Jan Drnek byl otcem projektu a ředitelem organizace. Připraveno k vydání, bohužel v rozpočtu nezbyly finanční prostředky, proto zůstalo jen jako E-kniha.

Soukromá teologie – Nikdy nekončící domácí úkol na téma proč a jak věřím v Boha. Zahrnuje osobní i objektivní důvody Jana Drnka, pokusy o racionální uchopení problému, historii monoteismu od praotce Abraháma po sv. Pavla, souhrn argumentů apod. Spis je průběžně doplňován o další úvahy a poznatky. Tento spis je zájemcům posílán zdarma.