Jan Drnek

Spisovatel a Publicista

Plzeňský rodák (*1960) a skvrňanský patriot.

Vyrostl ve skautingu, trampingu a v odboji proti pitomcům.

Vyučil se v plzeňské Škodovce, absolvoval univerzitu dílny i ulice, dodnes trampuje. Je ženatý, má 3 děti a vnuka.

Jakmile se mu podařilo uniknout z dílny, působil mimo jiné jako vychovatel mládeže, jako tiskový mluvčí generálního ředitele Škoda Plzeň, jako redaktor, česač jablek v jižním Tyrolsku, úředník magistrátu, čerpač Vodních zdrojů, zakladatel a ředitel sociální organizace, streetworker či vrátný.


Publikace

 • 1991 – Ideal army blues

  1991 – Ideal army blues

  V roce 1991 vydalo jako moji prvotinu Západočeské nakladatelství v Plzni v kapesním formátu v rozsahu 201 stran. Obsahově jde o reflexi zážitků z vojny v příběhu situovaném do jakési země. Psal jsem to ještě před rokem 1989 a příběh zasazený do skutečných reálií bych tehdy nemohl vydat. Ještě před revolucí připravil knihu k vydání…

 • 2006 – Burani

  2006 – Burani

  Detektivku Burani vydalo v roce 2006 nakladatel ství Fontána Olomouc jako moji druhou knihu po 15 letech autorského půstu od vydání prvotiny. Jedná se o křesťansky laděnou detektivku odehrávající se v odlehlé pohraniční vsi. Byla napsána jako antiteze k detektivním příběhům Jaroslava Velínského – Kapitána Kida. Jardy Velínského jako autora si velmi cením a hodně…

 • 2007 – Druhý dech habsburské monarchie

  2007 – Druhý dech habsburské monarchie

  Obliba vojensko – historických mystifikací mne přivedla k sepsání knihy Druhý dech habsburské monarchie. Vydalo ji nakl. Akcent Třebíč. Děj začíná v listopadu 1916 úmrtím císaře Františka Josefa I. uprostřed války. Nový císař Karel I. se začátkem roku 1917 nechává v Praze korunovat českým králem. Jinak dělá to, co opravdu dělal, jen poněkud důrazněji. Korunovací…

 • 2007 – Poslední recesista a TMA

  2007 – Poslední recesista a TMA

  Román Poslední recesista a Tma vydalo v roce 2007 trampské nakladatelství AVALON v nákladu 500 ks. Jde o příběh plzeňského trampingu, který mapuje historii svérázné recesistické skupiny. Ta skutečně existovala a nazývala se První ornitologická letecká peruť. Příběh je zasazen do let 1981 – 1986 a většina popsaných událostí se v téže nebo v mírně…

 • 2007 – Žáby v mlíku

  2007 – Žáby v mlíku

  Žáby v mlíku vydalo nakladatelství Naše vojsko v roce 2007. Vojensko – historická mystifikace na téma Mnichov 1938, která mne učinila známým autorem. První část knihy se zabývá skutečnými událostmi vedoucími k podzimu roku 1938. 26. října se mění situace generálským pučem, který přinutí prezidenta Beneše odmít-nout kapitulaci. Druhá polovina knihy je rekonstrukcí boje s…

 • 2008 – Agentura Hammeln

  2008 – Agentura Hammeln

  Detektivku Agentura Hammeln vydalo v roce 2008 Občanské sdružení STREET. Psal jsem ji u příležitosti svého dobrovolného odchodu ze sféry sociálních služeb, kde jsem působil jako ředitel neziskové organizace 12 let. Jde o zasvěcený pohled. Tedy detektivní příběh z prostředí sociálních služeb a kromě samotného příběhu jde o dobový pohled a důkladnou analýzu stavu a…

 • 2010 – Žába a škorpion

  2010 – Žába a škorpion

  Vydalo nakladatelství Naše vojsko v roce 2010. Čtenářský ohlas Žab v mlíku i vlastní zvědavost mne tlačily k pokračování děje ve světě změněném Mnichovskou válkou. Válka zvýšila politický vliv armády a Edvard Beneš i muži roku 1918 vliv na politiku ztrácí. Československo musí nějak vyrůst a zesílit, aby mohlo plnit vůdčí roli v této části…

 • 2011 – Země zaslíbená

  2011 – Země zaslíbená

  Sborník vydaný nakl. Naše vojsko v roce 2011. Jedná se také o vojensko-historické mystifikace, ale o sbírku kratších příběhů z průběhu českých národních dějin. Dočteme se zde o vraždě Boleslava Václavem I., o porážce vojsk panské jednoty u Lipan, o královské dynastii z Kunštátu, o vítězství stavů na Bílé hoře, o vítězství Turků u Vídně…

 • 2012 – Žáby v Bouři

  2012 – Žáby v Bouři

  Vydalo nakladatelství Naše vojsko v roce 2013. Když obrození Třetí říše odmítla vzít na sebe roli viníka světové války, musí přiznat barvu sám Stalin. Nebezpečí z východu roste a Němci se staví do čela obrany Západu. Usilují o vojenskou spolupráci s Malou dohodou, ale vybarvuje se i Edvard Beneš, který je stále větší překážkou, a…

 • 2013 – Dějiny české státnosti pro konzervativce a legitimisty

  2013 – Dějiny české státnosti pro konzervativce a legitimisty

  Úvahy a myšlenky vznikající při psaní historických mystifikací a myšlenkový posun na konzervativní pozice mne inspirovaly k sepsání knihy Dějiny české státnosti pro konzervativce a legitimisty. Knihu vydalo nakl. Akcent Třebíč v roce 2013. Byla sepsána se záměrem vy-tvořit učebnici českých dějin, která by byla poutavou příběhovou formou a ukazovala by dějiny Čechů a přerod…

 • 2013 – Zlaté hovno

  2013 – Zlaté hovno

  Detektivku Zlaté hovno vydalo v roce 2013 nakl. Naše vojsko. Jako všechny mé detektivky není ani tato prvoplánová, ale je tematizovaná. Kromě příběhu, který se pohybuje na hraně satiry, řeší tématiku hierarchizované společnosti a privilegovaných elit. Pro mnohé překvapivě zde dosti kriticky vystupuji proti jistým směrům monarchistického hnutí, jehož jsem sám členem a aktivním hybatelem.…

 • 2014 – Dr. Tramp

  Novelu s trampskou tématikou vydal vlastním nákladem v roce 2014 kamarád Hafran, a to pouze pro úzký okruh čtenářů – trampů. Jde o satiru s konkrétními postavami, která se na současné trampské hnutí dívá skrze budoucnost a trampskou archeologii. Vyšla v edici Trapsavecké miniatury – Zlaté legendy jako č. 29, ve formátů A5 v sešitové…

 • 2016 – Žáby na prameni

  2016 – Žáby na prameni

  Vydalo nakladatelství Naše vojsko v roce 2013. Napsal jsem jako definitivně poslední díl žabí série. Kniha se zabývá otázkou, kdo jsou vlastně Češi a kam v Evropě patří. Mnichovská válka v roce 1938 a pak i bolševická agrese přehodily výhybku od liberalismu ke konzervativním tendencím. Co to ale znamená pro ateistické a liberální Čechy s…

 • 2017 – Věrni zůstaneme a neporaženi

  2017 – Věrni zůstaneme a neporaženi

  Čtenářský úspěch knihy Žáby v mlíku přiměl nakladatelství Albatros k vydání téhož díla mezitím doplněného a přepsaného. Knihy Věrni zůstaneme a Neporažení vydané v letech 2016 a 2017 jsou vylepšeným vydáním téhož díla ve dvou částech a dílech. Tentokrát se korektura podařila a také grafická úprava knihy doznala změny k lepšímu. Příběh je doplněn technickými…

 • 2017 – Záhada hlavolamu pro pokročilé čtenáře

  2017 – Záhada hlavolamu pro pokročilé čtenáře

  Detektivní novelu Záhada hlavolamu pro pokročilé čtenáře nahrálo a v roce 2017 vydalo jako audio detektivku studio a vydavatelství AVIK Plzeň. Jde o pokus přenést dobrodružství Jaroslava Foglara do světa dospělých. Činím tak prostřednictvím detektiva, bývalého Vonta, který se vrací v roce 1946 do poválečných Stínadel s pověřením došetřit staré odložené případy, mezi nimi i…

 • 2020 – Maxmilián

  2020 – Maxmilián

  Trilogii Maxmilián vydalo Naše vojsko v roce 2020. Jde opět o historickou mystifikaci pojednávající děje po polovině 19. století, které byly klíčové pro další vývoj v Evropě. Alternativa začíná od první kapitoly, kdy se podaří atentát na mladého Františka Josefa I. (byl skutečně podniknut v únoru 1853), a na rakouský císařský trůn nastupuje jeho bratr Maxmilián, rodinou doposud…

 • 2023 – Orákulum

  2023 – Orákulum

  Co kdyby nepřijeli? Politicko-historická mystifikace k národnímu i generačnímu traumatu Pražského jara a okupace roku 1968. Orákulum je geniálním analytikem a prognostikem vrcholných stranických špiček tehdejší komunistické moci. V tomto příběhu je vlastně zasvěceným vypravěčem a Drnek správně usoudil, že v těchto strukturách musela taková anonymní osoba vždy existovat. V tom smyslu je tedy Orákulum reálnou postavou. Orákulum je…