Jan Drnek

Spisovatel a Publicista

Plzeňský rodák (*1960) a skvrňanský patriot.

Vyrostl ve skautingu, trampingu a v odboji proti pitomcům.

Vyučil se v plzeňské Škodovce, absolvoval univerzitu dílny i ulice, dodnes trampuje. Je ženatý, má 3 děti a vnuka.

Jakmile se mu podařilo uniknout z dílny, působil mimo jiné jako vychovatel mládeže, jako tiskový mluvčí generálního ředitele Škoda Plzeň, jako redaktor, česač jablek v jižním Tyrolsku, úředník magistrátu, čerpač Vodních zdrojů, zakladatel a ředitel sociální organizace, streetworker či vrátný.


2020 – Maxmilián

Trilogii Maxmilián vydalo Naše vojsko v roce 2020. Jde opět o historickou mystifikaci pojednávající děje po polovině 19. století, které byly klíčové pro další vývoj v Evropě. Alternativa začíná od první kapitoly, kdy se podaří atentát na mladého Františka Josefa I. (byl skutečně podniknut v únoru 1853), a na rakouský císařský trůn nastupuje jeho bratr Maxmilián, rodinou doposud odložený u maríny v Terstu. Trilogie se pokouší důsledně pojednat problematiku moci a služby, legitimity a legality, státu a národa v době Krymské války, jiných bitev u Solferina (1859) či Sadové (1866). Maxmilián křísí aktivní bojovný konzervativismus a razí cestu k dobrému společenství a světu, který by byl k žití. Jeho zásady pak shrnuje v manifestu Deklarace závislosti.

I. díl – Námořník popisuje Maxmiliánův nástup na trůn, vytvoření tajného svatoisidorského kabinetu, který musí čelit politické krizi Krymské války, zvládnout hospodářský úpadek říše, sjednotit její národy, dát jim vizi budoucnosti a budovat armádu.

II. díl – Válka na zkoušku ukazuje vnitřně konsolidované Rakousko, které musí čelit agresi finančníky ovládané Francie Napoleona III. Maxmilián již nevystačí s diplomacií, musí obstát v ozbrojeném střetu. Výsledek války v Lombardii a bitvy u Solferina radikálně mění pozici Rakouska v Evropě.

III. díl – Deklarace závislosti staví Maxmiliána před poslední velkou zkoušku jeho vlády, před nevyhnutelný konflikt s Bismarckovým Pruskem o právo na uspořádání německého prostoru. Max se učí krizi sám vyvolat tak, aby ji mohl řídit. Kromě konfliktu s pýchou a mocichtivostí se Max musí zabývat vývojem v Rusku, v USA, nebezpečím nacionalismu i socialismu. Samo Rakousko se musí změnit a hledat nové formy pro sebe i pro celou Evropu. Nové formy, ale věčné absolutní principy formulované v Deklaraci závislosti.