Jan Drnek

Spisovatel a Publicista

Plzeňský rodák (*1960) a skvrňanský patriot.

Vyrostl ve skautingu, trampingu a v odboji proti pitomcům.

Vyučil se v plzeňské Škodovce, absolvoval univerzitu dílny i ulice, dodnes trampuje. Je ženatý, má 3 děti a vnuka.

Jakmile se mu podařilo uniknout z dílny, působil mimo jiné jako vychovatel mládeže, jako tiskový mluvčí generálního ředitele Škoda Plzeň, jako redaktor, česač jablek v jižním Tyrolsku, úředník magistrátu, čerpač Vodních zdrojů, zakladatel a ředitel sociální organizace, streetworker či vrátný.


2010 – Žába a škorpion

Vydalo nakladatelství Naše vojsko v roce 2010. Čtenářský ohlas Žab v mlíku i vlastní zvědavost mne tlačily k pokračování děje ve světě změněném Mnichovskou válkou. Válka zvýšila politický vliv armády a Edvard Beneš i muži roku 1918 vliv na politiku ztrácí. Československo musí nějak vyrůst a zesílit, aby mohlo plnit vůdčí roli v této části Evropy, k čemuž je přirozeným nástupištěm pak Malé dohody. Průmyslová a technologická základna předurčuje stát pro roli na špici vojenských technologií. To vše přináší nová úskalí a nebezpečí světové války tím rozhodně odvráceno není. Kniha je dostupná i jako E-kniha ve formátu PDF.