Jan Drnek

Spisovatel a Publicista

Plzeňský rodák (*1960) a skvrňanský patriot.

Vyrostl ve skautingu, trampingu a v odboji proti pitomcům.

Vyučil se v plzeňské Škodovce, absolvoval univerzitu dílny i ulice, dodnes trampuje. Je ženatý, má 3 děti a vnuka.

Jakmile se mu podařilo uniknout z dílny, působil mimo jiné jako vychovatel mládeže, jako tiskový mluvčí generálního ředitele Škoda Plzeň, jako redaktor, česač jablek v jižním Tyrolsku, úředník magistrátu, čerpač Vodních zdrojů, zakladatel a ředitel sociální organizace, streetworker či vrátný.


2019 – Ves u zámku – Historie obce Křimice

Sepsáno na objednávku MO Plzeň 5 Křimice, archivy a materiály Oto Brachtel.
V roce 2019 vydalo OS STREET. 832 stran formátu A4, v barvě, křídový papír. 1. vydání 400 ks. Tiskla tiskárna NAVA.
Výrobu i vydání knihy financo-val ÚMO Plzeň 5, Křimice.
Knihu lze koupit na obecním úřadu ÚMO Plzeň 5, Křimice.

Kniha mapuje kompletní historii obce a celého katastru od pravěku po současnost. Kromě spolkových, společenských, politických a vojenských dějů je zaznamenána struktura cihelen, lomů, pivovaru, zelárny a dalších potravinových či průmyslových provozů, dále vývoj komunikací a silniční sítě, železnice, elektrifikace, plynofikace aj. Je mapován vznik panství Křimice a rozrod i působení šlechtických rodů, které se na něm podílely (Vrtbové, Lobkowiczové a další).