Jan Drnek

Spisovatel a Publicista

Plzeňský rodák (*1960) a skvrňanský patriot.

Vyrostl ve skautingu, trampingu a v odboji proti pitomcům.

Vyučil se v plzeňské Škodovce, absolvoval univerzitu dílny i ulice, dodnes trampuje. Je ženatý, má 3 děti a vnuka.

Jakmile se mu podařilo uniknout z dílny, působil mimo jiné jako vychovatel mládeže, jako tiskový mluvčí generálního ředitele Škoda Plzeň, jako redaktor, česač jablek v jižním Tyrolsku, úředník magistrátu, čerpač Vodních zdrojů, zakladatel a ředitel sociální organizace, streetworker či vrátný.


2009 – Kalendář Koruny České na rok 2010

Kalendáře Koruny České vytvářel Jan Drnek ve funkci člena předsednictva strany jako obsáhlé ročenky, které zahrnují všechny záležitosti astronomického i církevního kalendáře, historická výročí, historii Koruny České a monarchistického hnutí + literární přílohu. Financovala strana, vydávalo OS. STREET.